Spawacze
Monterzy/ślusarze
Operatorzy CNC
Stolarze
Technicy
i inni
+48 22 247 29 98
Postaw na sprawdzoną, wyselekcjonowaną kadrę wykwalifikowanych pracowników.

Kontakt

Dziękujemy za zainteresowanie firmą ARX International.

IARX Sp. z o.o.

ul. Rumińskiego 6

Bydgoszcz 85-030

tel.: +48 22 247 29 98

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000629722;

NIP: 9671378776; REGON: 365047852.