Spawacze
Monterzy/ślusarze
Operatorzy CNC
Stolarze
Technicy
i inni
+48 22 247 29 98
Postaw na sprawdzoną, wyselekcjonowaną kadrę wykwalifikowanych pracowników.

Wizja 2020

ARX International w swoich działaniach dąży do:

Nasze starania winny prowadzić do spełnienia wszystkich oczekiwań Klientów, a każdy z obszarów i funkcji naszej działalności winien odpowiadać na oczekiwania naszych interesariuszy w obszarze uczciwości i etyki biznesowej oraz być transparentny, uczciwy, sprawiedliwy i zgodny z przepisami prawa.