Spawacze
Monterzy/ślusarze
Operatorzy CNC
Stolarze
Technicy
i inni
+48 22 247 29 98
Postaw na sprawdzoną, wyselekcjonowaną kadrę wykwalifikowanych pracowników.

Międzynarodowe standardy

Nasze działania rekrutacyjne opierają się o międzynarodowe standardy i w niczym nie odbiegają od praktyk największych podmiotów korporacyjnych dostarczających specjalistów na polski rynek pracy.

Jako przedsiębiorstwo działające na terenie Unii Europejskiej, nasza polityka kadrowa uwzględnia wytyczne UE oraz krajowe. Działania w obszarze polityki zatrudnienia zostały skupione na priorytetach i specyfice polskich przedsiębiorstw. Przestrzegamy wszelkich niezbędnych i wymaganych prawem procedur, stosujemy się do międzynarodowych umów, porozumień i programów dotyczących zatrudnienia wiążących Rzeczpospolitą Polską.