Spawacze
Monterzy/ślusarze
Operatorzy CNC
Stolarze
Technicy
i inni
+48 22 247 29 98
Postaw na sprawdzoną, wyselekcjonowaną kadrę wykwalifikowanych pracowników.

Obsługa CNC

Pogłębiająca się globalizacja gospodarki powoduje, że praktycznie wszystkie sfery produkcyjne pozostają stale pod działaniem nacisku racjonalizatorskiego. Doskonalsze produkty wytwarzane w coraz krótszym czasie to cel każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego. W odniesieniu do budowy maszyn i urządzeń potrzeba dokonywania modyfikacji istniejących łańcuchów procesowych wynika z dążenia do uzyskiwania korzystniejszych efektów techniczno-ekonomicznych w warunkach produkcji konkurencyjnej. Wzrost wydajności obróbki przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących dokładności wymiarowo-kształtowej i jakości powierzchni możliwy jest do osiągnięcia tylko przez rozwój obrabiarek pod względem konstrukcyjnym, ale także rozwój systemów sterowania.

Niestety w ślad za rozwojem techniki nie idzie rozwój edukacji, który w chwili obecnej w niewielkim stopniu odpowiada na rzeczywiste potrzeby przedsiębiorców, co sukcesywnie prowadzi do pogłębiania się deficytu specjalistów.

W ramach naszej działalności dostarczymy Państwu doświadczonych i wysoce wykwalifikowanych specjalistów z zakresu obsługi i programowania maszyn CNC takich jak frezarki, tokarki, wtryskarki, plotery i wiele innych.